Tervetuloa!

See What I Mean - a Visual Dictionary Project (SWIM)  on Erasmus+ - rahoitteinen hanke, joka alkoi syyskuussa 2020 ja kestää elokuun loppuun 2022. 

Projektia koordinoi suomalainen hankepartneri Innoventum Oy.

Tälle verkkosivustolle kokoamme projektin tuotokset, sekä kerromme projektin puitteissa järjestettävistä tapahtumista ja muista kuulumisista. Tärkeimpänä osiona sivustolta tulee löytymään Visual Dictionary - verkkosanakirja ja oppimisympäristö.

Mitä SWIM - projekti ja Visual Dictionary ovat?

Projektin tavoitteena on:
(1) Vahvistaa opiskelijoiden avaintaitoja ja tarjota tehokkaampia mahdollisuuksia sellaisten taitojen kehittämiseen, jotka ovat tärkeitä kilpailukyvyn lisäämiseksi työmarkkinoilla

(2) Rakentaa aikuisopiskelijoiden kielitaitoa räätälöityjen oppimissisältöjen avulla, tukemaan jatkuvaa kielten oppimista ja ammatillista kehittymistä

(3) Esitellä uusia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia aikuiskouluttajien ammatillisen kehittymisen tueksi

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi projekti
(1) Luo kouluttajille ohjeistuksen, kuinka hyödyntää visuaalisia sanakirjoja heidän työssään parempien tulosten saavuttamiseksi

(2) Tuottaa ja testaa visuaalisia sanakirjasisältöjä oppijoiden kokemien hyötyjen mittaamiseksi,

(3) Luo modernin ja käyttäjäystävällisen verkkoympäristön "Visual Dictionary Online Creator" opetusmetodien ja oppimissisältöjen käytön tukemiseksi

(4) Tuottaa suositusdokumentin, joka pohjautuu projektin aikana tehtyihin havaintoihin ja tuloksiin.

Nämä neljä tuotosta muodostavat modernin verkkopohjaisen visuaalisen sanakirjan ja siihen liittyvät mallisisällöt ja ohjeistukset, jota hyödyntäen kuka tahansa voi tutkia ja hyödyntää tämän tyyppisten sisältöjen mahdollisuuksia. 

Voit lukea lisää Tuotokset - sivuilta.