O1 Visualisointi ammattilaisille

IO1 Visualisointi ammattilaisille ohjeistusdokumentti on tausta-aineisto koulutusalan ammattilaisille; dokumentti sisältää teoriatietoa pedagogiikasta, vaiheittaiset ohjeet Visual Dictionary - sisältöjen luomisesta ja niiden soveltamisesta opetustyöhön sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä, kuinka innostaa ja motivoida oppijoita oppimisympäristöön sisällytetyillä palkitsemis- tai pelillistämismekanismeilla. 

SWIM-projektin ehdottama Visual Dictionary -resurssien upottaminen on uudenlainen konsepti - olemassa on jo staattisia resursseja, kuten kielten oppimiseen tarkoitettuja visuaalisia kirjoja ja muutamia verkkosanakirjoja, jotka kuvastavat nykyään jo historiallista aikaa Internetin kehityksessä - eli staattisia, yksisuuntaisia resursseja, joiden kanssa käyttäjät eivät ole vuorovaikutuksessa. SWIM -projektin lähestymistavassa Visual Dictionary -elementti nähdään yhtenä työkaluna kouluttajien työkalupakissa, jota voidaan käyttää rikastuttamaan oppimiskokemusta ja maksimoimaan uuden sisällön muistamisen mahdollisuudet erityisesti visuaalisesti suuntautuneille oppijoille. Ohjeistusdokumentti ovat keskeisessä osassa tämän innovatiivisen konseptin laajenevan käytön varmistamisessa.

Step-by-step guidelines for creating Visual Dictionary

Lataa

Katsele verkossa

SWIM-Video Tutorials

Lataa

Katsele verkossa