O2 Visual Dictionary -oppimateriaalien työkalupakki

Visual Dictionary -oppimateriaalien työkalupakki luodaan kaikkien projektipartnereiden yhteisellä panoksella ja siinä tuotetaan 24 vertaisarvioitua monikielistä visuaalista oppimissisältöä. Tätä avointa työkalupakkia voidaan käyttää täysin verkkopohjaisena itsenäisen opiskelun oppimisresurssina tai osana lähiopetusta tai muuta opettajalähtöistä oppimiskokemusta.

Tuotoksen tulokset ovat:
(1) Joukko vertaisarvioituja Visual Dictionary -resursseja, jotka on käännetty kaikille partnerikielille
(2) Näiden resurssien pilotointi oppijaryhmän kanssa kaikissa partnerimaissa ja
(3) palautteen kerääminen suositusdokumentin tueksi