O3 Visuaalisten sanakirjojen editori ja kirjasto

Visuaalisten sanakirjojen editori ja kirjasto on kehitetty nykyaikaiseksi verkkopohjaiseksi käyttöliittymäksi, ja se suunnitellaan kahdelle kohderyhmälle - opetuksen ammattilaisille ja oppijoille. Kehitysprosessi seuraa ketteriä menetelmiä ja huomiota kiinnitetään erityisesti käytettävyyteen; käyttöliittymäsuunnittelu tehdään kolmen teknisesti suuntautuneen partnerin voimin ja sitä testataan oppijoiden kanssa. Palaute otetaan huomioon kehitystyön kaikissa vaiheissa.

Visuaalisten sanakirjojen editoria ja kirjastoa käyttävät kouluttajat voivat seurata oppijoiden etenemistä ja tasoa, ja oppijoilla itsellään on mahdollisuus tarkastella hankittuja taitojaan, koska he voivat kerätä OpenBadges yhteensopivia osaamismerkkejä suoritettuaan tietyn kokonaisuuden. 

Visuaalisten sanakirjojen editori ja kirjasto

  • On verkkoympäristö (verkkosivu), joka tukee visuaalisten sanakirjojen luomista millä tahansa alalla
  • Tukee näihin visuaalisiin sanakirjoihin liittyviä interaktiviisia oppimismenetelmiä
  • Sisältää tuotoksessa kaksi kehitetyt työkalupakin resurssit


Visual-Dictionary-User-manual-online

Lataa

Katsele verkossa