O4 Suositusdokumentti

Auxilium johtaa tuotosta 4 ja laatii suositusdokumentin, jossa käsitellään partnereiden projektikokemuksista opittuja toimintatapoja ja yksilöidään kriittisiä vaiheita, joilla edistetään tämäntyyppisten työkalujen käyttöä aikuiskoulutuksessa.

Tässä suositusdokumentissa arvioidaan käytettyjen menetelmien vahvuuksia ja heikkouksia sekä kehitettyjen välineiden ja resurssien merkitystä kussakin partnerimaassa paikallisesti. Tuotoksessa arvioidaan myös projektin tuotosten valtavirtaistamismahdollisuuksia sekä tarkastellaan projektipartnereiden kokemuksia viidestä eri maasta ja annetaan toimintatapasuosituksia näiden kokemusten pohjalta.

 

 

SWIM Recommendation Document final

Lataa

Katsele verkossa

SWIM Recommendation Document final EN.docx

Lataa

Katsele verkossa