WITAMY!

See What I Mean - a Visual Dictionary Project (SWIM) to projekt finansowany w ramach programu Erasmus+, realizowany od września 2020 do końca sierpnia 2022 roku.

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje o wydarzeniach organizowanych w ramach projektu, opracowanych zasobach oraz specjalnym środowisku do nauki on-line.

Czym jest SWIM i słownik wizualny?

Celami projektu są:
(1) Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów oraz zapewnienie bardziej efektywnych możliwości nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do zachowania konkurencyjności na rynku pracy.

(2) Rozwijanie umiejętności językowych osób dorosłych poprzez korzystanie z zasobów edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb, aby wspierać ciągły rozwój językowy i zawodowy (3) Wprowadzenie nowych podejść i możliwości wspierania rozwoju zawodowego dla dorosłych nauczycieli, trenerów i mentorów.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
(1) Stworzenie wytycznych dla specjalistów w dziedzinie edukacji, dotyczących tworzenia i wykorzystywania słowników wizualnych w ich pracy w celu osiągnięcia lepszych wyników nauczania,
(2) Stworzenie i pilotażowe przetestowanie zestawu zasobów słowników wizualnych w celu zbadania ich korzyści postrzeganych przez uczących się,
(3) Stworzenie nowoczesnego, przyjaznego dla użytkownika środowiska internetowego "Visual Dictionary Online Creator" w celu wsparcia tych metod nauczania i uczenia się oraz udostępnienia wytworzonych zasobów
4) Stworzenie dokumentu zawierającego zalecenia na podstawie wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu.

W ramach projektu SWIM oferuje stworzenie nowoczesnej, przyjaznej dla użytkownika platformy słowników wizualnych online, aby wykorzystać te możliwości i dalej je badać. Zostanie to osiągnięte dzięki czterem Rezultatom Intelektualnym, które są ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają.

Przeczytaj więcej o nich w zakładce Rezultaty projektu.