O2 Zestaw narzędzi edukacyjnych słownika wizualnego

Zestaw narzędzie edukacyjnych słownika wizualnego jest tworzony jako wspólny wysiłek wszystkich partnerów, a jego efektem będzie zestaw 24 recenzowanych, wielojęzycznych materiałów do nauki wizualnej, tworzących otwarty zestaw zasobów, który może być wykorzystywany jako samodzielne narzędzie do nauki online lub jako część procesu uczenia się prowadzonego przez nauczyciela.

Rezultatami projektu są:
(1) Zestaw recenzowanych zasobów słowników wizualnych w dziedzinie/sektorze projektu, przetłumaczonych na wszystkie języki partnerów
(2) Pilotaż tych zasobów z grupą uczniów we wszystkich krajach partnerskich oraz
(3) zebranie informacji zwrotnych w celu wsparcia dokumentu zawierającego zalecenia.

Nothing to display yet