O3 Kreator i biblioteka słownika wizualnego online

O3 Kreator i biblioteka słownika wizualnego online

Kreator i biblioteka słownika wizualnego online są opracowane jako nowoczesny, internetowy interfejs użytkownika dostosowany do potrzeb dwóch kluczowych grup docelowych - profesjonalistów zajmujących się szkoleniami oraz osób uczących się. Proces rozwoju będzie przebiegał zgodnie z metodami Agile, a szczególna uwaga zostanie poświęcona użyteczności; projekt interfejsu użytkownika zostanie wykonany wspólnym wysiłkiem przez trzech technicznie zorientowanych partnerów, a następnie przetestowany z pomocą uczniów. Otrzymane informacje zwrotne będą następnie włączone do prac rozwojowych na wszystkich etapach, tak aby mieć pewność, że odpowiada potrzebom kluczowej grupy docelowej.

Edukatorzy dorosłych, którzy będą korzystać z kreatora i biblioteki słownika wizualnego online będą mogli śledzić poziom osiągnięć swoich uczniów, a sami uczący się będą mieli okazję zobaczyć jakie umiejętności zdobywają, dzięki zbieraniu OpenBadges - kompatybilnych odznak,uzyskiwanych po ukończeniu nauki danej partii materiału.

Kreator i biblioteka słownika wizualnego online

  • Będzie środowiskiem online (strona internetowa), które wspiera tworzenie słowników wizualnych dla dowolnej dziedziny.
  • Będzie wspierać interaktywne metody nauki związane z tymi słownikami wizualnymi
  • Będzie zawierać zasoby Zestawu narzędzi stworzone w ramach Rezultatu Intelektualnego IO2.


Nothing to display yet