Seminarium upowszechniające

Od maja do czerwca 2022 r. W krajach partnerskich odbędą się warsztaty w celu zaprezentowania słowników wizualnych oraz powstałych wyników tekstowych; Podczas tych wydarzeń rezultaty pracy intelektualnej zostaną przedstawione ekspertom edukacyjnym, trenerom, nauczycielom i innym pracownikom sektora edukacji, którzy będą rozpowszechniać ideę oraz rezultaty projektu. Do udziału w każdym wydarzeniu upowszechniającym zaproszeni zostaną uczestnicy reprezentujący twórców polityki edukacyjnej, organizatorów kształcenia dorosłych i VET, nauczycieli, doradców zawodowych oraz organizacje studenckie.