O1 Wizualizacja dla profesjonalistów

IO1 Wytyczne dla profesjonalistów dotyczące tworzenia wizualnizacji są skierowane do pracowników edukacyjnych; będą zawierać teoretyczne informacje pedagogiczne, wskazówki krok po kroku pomagające tworzyć treść Słowników Wizualnych oraz stosować je w swojej pracy, jak również przykłady dobrych praktyk (wspierane przez IO2), w jaki sposób inspirować i motywować uczniów za pomocą nagród lub mechanizmów grywalizacji włączonych do środowiska nauczania (co znajdziemy w rezultacie IO3).

Rezultat IO1 jest próbą odpowiedzi na ogólne pytania "Dlaczego?" i "Jak?" Głównym wynikiem prac nad nim jest dokument "Wytyczne dla nauczycieli", który informuje nauczycieli jak tworzyć Słowniki Wizualne i w jaki sposób je wykorzystywać, tak aby osiągnąć lepsze wyniki w nauczaniu. Skupia się on na rozwijaniu umiejętności pedagogicznych w zakresie pracy ze słownikami wizualnymi oraz wykorzystywania i wspierania uczących się w środowiskach internetowych, które są wprowadzane do procesu uczenia się.

Typ osadzenia zasobów słowników wizualnych zaproponowany w SWIM jest nową koncepcją - istnieją już statyczne zasoby, takie jak wizualne książki do nauki języków obcych oraz kilka stron internetowych ze słownikami, które również odzwierciedlają obecnie już historyczny czas rozwoju Internetu - statyczne, jednokierunkowe zasoby, z którymi użytkownik nie ma możliwości interakcji. Podejście przyjęte w SWIM traktuje element słownika wizualnego jako jedno z narzędzi w skrzynce z narzędziami edukatora, które można wykorzystać do wzbogacenia doświadczeń związanych z nauką i zmaksymalizowania możliwości zapamiętywania nowych treści, szczególnie w przypadku osób uczących się w sposób wizualny. Wytyczne są kluczową częścią zapewniającą szerokie zastosowanie tej innowacyjnej koncepcji.

Partnerzy będą ściśle współpracować ze swoimi grupami kontrolnymi w celu określenia dokładnych potrzeb szkoleniowych, które zostaną uwzględnione w wytycznych.

Step-by-step guidelines for creating Visual Dictionary

Pobierz

Przeglądaj online

SWIM-Video Tutorials

Pobierz

Przeglądaj online